En Sıcak Konular

Menopoz dönemi sonrası kemik kaybına fırsat vermeyin

19 Ekim 2015 13:43 tsi
Menopoz dönemi sonrası kemik kaybına fırsat vermeyin Ülkemizde kadınlar ortalama 46 yaş sonrasında menopoza giriyor. Sıcak basması, sinirlilik, kilo alma ve ciltte kırışıkların artması gibi sorunlar, menopozda kadınların en çok yakındıkları sorunları oluşturuyor.

Ancak menopozun yol açtığı çok daha önemli bir problem var; tıp dilinde “osteoporoz” olarak bilinen kemik kaybını hızlandırması

Her kadının kemik kaybına karşı henüz gençlik döneminde önlemler alması çok önemli. Bu önlemlerin başında ise düzenli olarak “egzersiz yapmak” geliyor!  Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Görgen, her gün düzenli olarak tempolu yürümenin menopozda kemik kaybına karşı birebir olduğuna dikkat çekti!
 
Vücudumuzda 2 tür kemik var


Ke­mik kay­bı as­lın­da 20 ya­şın­dan son­ra baş­la­mak­la bir­lik­te, me­no­poz dö­ne­mi­ne ka­dar çok önem­li bir ka­yıp gö­rül­mü­yor.  Doç. Dr. Hüs­nü Gör­gen, me­no­poz­dan son­ra ös­tro­je­nin ek­sil­me­siy­le ke­mik yo­ğun­lu­ğun­da azal­ma ve kı­rık­la­ra eği­lim söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Vü­cu­du­muz­da kor­ti­kal ke­mik ve tra­be­kü­ler ke­mik ol­mak üze­re iki ay­rı ke­mik tü­rü mev­cut. Kor­ti­kal ke­mik tüm vü­cut ke­mik­le­ri­nin yüz­de 80’i­ni oluş­tu­ru­yor.

Boy kısalıyor, kırıklara eğilim artıyor

Doç. Dr. Görgen, trabeküler kemiklerde (omurgalar ve uzun kemiklerin uç kısımları) yılda yüzde 5 ve vücudun total kemik kitlesinde ise yılda yüzde 1-1.5 oranında kayıp görüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi: “Menopozdan 20 yıl sonra trabeküler kemik kitlesinde yüzde 50 ve kortikal kemiklerde yüzde 30 oranında kayıp oluyor. Bunun sonucunda boy kısalıyor ve kırıklara eğilim artıyor. Örneğin yapılan çalışmalarda 70 yaşındaki kadınların yüzde 25’inde sırt veya bel kemiklerinde ve 90 yaşındaki kadınların yüzde 20’sinde kalça kırığı olduğu saptanmış”

Erken tedavi kırıkları önleyebiliyor


Me­no­poz­dan son­ra­ki er­ken dö­nem­ler­de ke­mik kay­bı­nın da­ha hız­lı ol­du­ğu için te­da­vi­ye müm­kün ol­du­ğun­ca er­ken baş­la­mak ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Gör­gen,  “Hor­mo­nal te­da­viy­le ke­mik kı­rık­la­rı yüz­de 50 ora­nın­da azal­tı­la­bi­li­yor. An­cak bu amaç­la me­no­po­za gi­ren ka­dın­la­ra ös­tro­jen ve­ril­me­si öne­ril­mi­yo­r” de­di. Gör­gen söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:  “Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da; te­da­vi­ye kal­si­yum ek­len­di­ğin­de sırt ve bel ke­mi­ği kı­rık­la­rın­da yüz­de 80 ora­nın­da bir azal­ma ol­du­ğu sap­tan­mış. Ay­rı­ca 70 ya­şın üze­rin­de­ki ka­dın­lar­da ve gü­ne­şin az ol­du­ğu böl­ge­ler­de ya­şa­yan­lar­da te­da­vi­ye D vi­ta­mi­ni ek­len­me­si ge­re­ki­yo­r”

Günde 2-2.5 kilometre yürüyün

Ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de ya­şam şek­li­ne de dik­kat et­mek ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Doç. Dr. Hüs­nü Gör­gen, bu­nun en et­ki­li yol­la­rın­dan bi­ri­nin ise “eg­zer­si­z” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak şun­la­rı söy­le­di: “Me­no­poz dö­ne­min­de­ki ka­dın­la­ra gün­de 2-2.5 km. yü­rü­yüş öne­ri­li­yor ve bu­nun te­da­vi­nin et­kin­li­ği­ni ar­tır­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Yü­rü­yü­şün ya­nı sı­ra dans, te­nis ve ip at­la­ma gi­bi vü­cu­da ağır­lık bin­di­ren spor tür­le­ri de os­te­opo­roz­da ko­run­ma­da et­ki­li olu­yor. Eğer dü­zen­li yü­rü­yüş ya­pı­lamı­yor­sa, haf­ta­da 3-4 gün, 30 da­ki­ka bu tür eg­zer­siz­le­ri ihmal edilmemeli. ”

8 adımda kaybı önleyebilirsiniz


Doç. Dr. Hüsnü Görgen, kemik kaybına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

1.Sigara kullanımından kaçınmanız çok önemli. Çünkü özellikle sigara kullanımı kemik kaybını artırıyor.

2.Yeterli miktarda kalsiyum alımına dikkat edin. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, fındık, badem, kuru incir en iyi kalsiyum kaynaklarını oluşturuyor. 

3.Osteoporoz açısından risk grubunda yer alıyorsanız, D vitamini ile birlikte günde 1200–1500 mg kalsiyum takviyesi yapmanız da uygun olacaktır. Tabii doktorunuza danışarak!

4.Protein kemikler için büyük önem taşıyor, bu nedenle yeterli miktarda almanız çok önemli. Ancak yüksek proteinli diyetlerden de kaçının. Çünkü fazla miktarda protein tüketmek kemiklerde güç kaybına yol açıyor.

5.Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Aşırı tuz vücutta kalsiyum kaybına, dolayısıyla kemik kaybına neden oluyor.

6.Kafein kalsiyum emilimini azaltarak kemik kaybına yol açıyor. Bu yüzden günde 3 bardaktan fazla kahve ile çay içmeyin. Ayrıca kolalı içeceklerden de kaçının.

7.İdeal kiloda kalın. Aşırı zayıf olmak östrojen seviyesinde de azalmaya neden olarak osteoporozu tetikliyor.

8.Bol bol sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin.


Bu haber 2,935 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,715 µs