En Sıcak Konular

Meyve suyundaki gizli tehdit!

6 Ekim 2015 10:33 tsi
Meyve suyundaki gizli tehdit! Yrd. Doç. Dr. Yerebakan “Çocukların beslenmelerine konulan meyve suları kolesterole neden olabiliyor. Meyvenin kendisi yenmeli, posasıyla tüketilmeli” dedi.

"Ben sadece uzun yaşamın şifrelerini veriyorum" diyen  Kalp Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Halit Yerebakan, �"Biz biliyoruz ki insan ömrünü kısaltan en önemli faktörlerden biri şeker. Biz şekeri  suçluyoruz�" dedi.

YILDA 50 KİLO ŞEKER TÜKETİYORUZ

Yerebakan şöyle devam etti: �"Çünkü eskiden 1900�'ün başlarında belki de 1800�'ün sonlarında, insanoğlu her yıl 7-8 kilo şeker tüketiyordu.

Bugün ise neredeyse bu 5 katına, 6 katına çıktı. Yılda 45-50 kiloya varıyor şeker tüketimimiz, bu inanılmaz yüksek bir oran ve bu şeker eve gelen escort nereden geliyor? Aldığımız gıdalardan, ek gıdalardan
ve ek besinlerden geliyor.�"

POSA YOKSA SIVI ŞEKER ALIYORSUNUZ

Sa­de­ce mey­ve­nin şe­ke­ri tü­ke­til­di­ğin­de vü­cu­da za­rar ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Ye­re­ba­kan şu bi­gi­le­ri pay­laş­tı:    

�"Ta­ma­mı ka­ra­ci­ğerde kul­la­nı­lan tek bir şe­ker var oda frük­toz ya­ni mey­ve şe­ke­ri. Por­ta­kal sık­tı­ğı­nız za­man için­de­ki po­sa­yı kal­dır­dı­ğı­nız­da, bu bir tek por­ta­kal için de­ğil, viş­ne su­yu böy­le, şef­ta­li su­yu böy­le ya­ni hep­si böy­le için­de­ki po­sa­yı uzak­laş­tır­dı­ğı­nız­da ge­ri­ye sa­de­ce sı­vı şe­ker ka­lı­yor.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

İş­te o ka­ra­ci­ğe­ri­ni­ze za­rar ve­ri­yor ve ka­ra­ci­ğe­ri­niz yağ­lan­dı­rı­yor. Asıl olay por­ta­kal su­yu­nu suç­la­mak de­ğil por­ta­ka­lın ken­di­si­ni yi­ye­bi­lir­si­niz, por­ta­ka­lın, el­ma­nın, şef­ta­li­nin ken­di­sin­de so­run yok çün­kü po­sa­sıy­la bir­lik­te ye­ni­yor. Siz ne za­man po­sa­yı ayı­rır­sa­nız bi­lin ki için­de­ki sı­vı şe­ke­ri al­dı­nız de­mek­tir.

KOLESTEROL YAPIYOR

Sı­vı şe­ke­rin­de ta­ma­mı ka­ra­ci­ğe­re gi­de­ce­ği için ka­ra­ci­ğer­de şe­ker­den yağ üre­tim me­ka­niz­ma­sı ha­re­ke­te ge­çe­cek ve za­rar ve­re­cek­sin be­de­ni­ne. Ki­lo ala­cak­sın ve ve­re­me­ye­cek­sin o ki­lo­la­rı. Ko­les­te­rol, ko­les­te­rol di­ye ba­ğı­rı­yo­ruz ya iş­te o sarışın escort ko­les­te­ro­lü içi­len mey­ve su­la­rı ya­pı­yor, mey­ve su­yu­nu as­la tü­ket­me­mek la­zı­m�" dedi.

Bu haber 3,483 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,617 µs