En Sıcak Konular

Sosyal medya benlik karmaşasına yol açıyor

18 Eylül 2015 10:48 tsi
Sosyal medya benlik karmaşasına yol açıyor Sosyal medyadaki beğenilme arzusu benlik karmaşasına yol açıyor

Son za­man­lar­da sos­yal med­ya­da ta­kip­çi sa­yı­sı­nı ar­tır­ma ve be­ğe­nil­me is­te­ği ki­şi­ler­de ben­lik kar­ma­şa­sı­na yol açı­yor. Psi­ki­yat­rist Dr. Uğur Ha­tı­loğ­lu bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

Kendilik nesneleri anne baba, daha geniş anlamıyla da çocuğun yaşamında önem taşıyan, çevresinde bulunan kişiler olarak öne çıkıyor.

Özdeğer, özsaygı ve kendi hakkımızdaki ideallerimizle ilgili  bütünler toplamı olan kendilik algısındaki sorunlar bir hayat  boyu  sürebiliyor. Yetersiz gelişimi ise suça eğilim, depresyon, süreğen umutsuzluğa yol açıyor.

Depresyon ve kaygıyı tetikliyor


Kendilik algımızı bozan pek çok şey var bunlardan biri de aslında farkında olmadan bizi tuzağına düşüren sosyal medya.
Sık sık telefona bakma ihtiyacı duyuyor, sürekli ne paylaşım yapacağım diye düşünüyor ve internet olmadığında kaygılanıyorsanız ‘kendilik algıları’nız değişmeye başlamış demektir. Sonra da gelsin depresyon, kaygı, anksiyete…

Sanal ortamda görünüş ve sözlere aldanmayın

Günümüzde kişileri sanal kimliklerine göre tanıdığımızı vurgulayan US Psikiyatri Enstitüsü’nden Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, şu görüşlere yer verdi: “İnsanlar sosyal medyayı en çok benliklerinin özsevici (narsisist) tarafını okşamak için kullanırlar.

Paylaşılan gönderinin beğenilme sayısı arttıkça o tarz paylaşımları daha çok yapma eğilimi de artar. Aynı şekilde beğeni sayısı azaldıkça kişi hemen ‘Bu aralar yanlış bir şey mi yayınladım’, ‘Nerede hata yaptım’ gibi kaygılarla normal hayatta yapmayacağı şeyleri yapıp kendini olduğundan farklı gösterir.  

Bu da kişide düşük benlik saygısına (yetersizlik, boşluk duyguları) yol açıp, depresyonu tetikleyebilir. Oysaki değerliliğimiz ya da yeterliliğimiz kişilerin anlık ‘beğen’ tuşuna basmasına bağlı değildir. Diğer açıdan bakıldığında ise; bazı kişiler sosyal medyada paylaşım yaparken beğeni sayısının önemsiz olduğunu, sosyal medyayı keyfince kullandığını, kimin ne yaptığının ve kendisi için ne düşünüldüğünün hiçbir önemi olmadığını söylerler.

Bu durum, kişilerin özgüveninin yüksek olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak tam tersi, görünüşe aldanmamak gerekir. Çünkü bu kişiler de kendilerini sanıldığından daha fazla ‘yetersiz’ veya ‘değersiz’ hissediyor olabilirler.”

Takipçi azsa

“Sos­yal med­ya­da ta­kip­çi sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik sis­tem­ler ol­duk­ça po­pü­ler. Ki­şi­nin ta­kip­çi sa­yı­sı ne ka­dar yük­sek ise o ka­dar olum­lu al­gı­la­nı­yor. Da­ha po­pü­ler, sos­yal, da­ha hay­ran olu­nan, da­ha gü­zel bir ha­yat ya­şa­yan, mut­lu, umut­lu, pı­rıl pı­rıl in­san­lar gi­bi dü­şü­nü­lü­yor. Eğer ta­kip­çi sa­yı­sı az ise; sı­ra­dan, her­kes gi­bi, nor­mal, si­lik, asos­yal ve içe ka­pa­nık gi­bi al­gı­la­nı­yor. Bu du­rum mut­suz­luk his­si ve de­ğer­siz­lik dü­şün­ce­le­ri­ni te­tik­le­ye­bi­lir. İn­san­la­rın bi­zim için ‘be­ğe­n’ bu­yur­ma­la­rı­na gö­re ken­di­miz­le il­gi­li mut­lu ol­mak ne ka­dar ger­çek­çi de­ğil ise bu­nun az ol­ma­sı da ki­şi­nin ‘de­ğer­si­z’ ve­ya ‘ye­ter­si­z’ ol­du­ğu­nu gös­ter­mez.”

Bu haber 2,626 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,231 µs