En Sıcak Konular

Teravih namazı nasıl kılınır vakitleri

22 Haziran 2015 13:14 tsi
Teravih namazı nasıl kılınır vakitleri Teravih Namazı saat kaçta nasıl niyet ederek ve hangi vakitte kılınır? Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı vakitleri yatsı namazından sonradır.

Teravih namazı camide 20 rekat olarak nasıl kılınır? Teravih namazı vakitleri ise yatsı namazından sonra başlar. Teravih namazı vaktinde kılınmazsa kaza edilemez. Peki teravih namazını nasıl niyet ederek kılacaksınız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Teravih Namazını nasıl kılardı?

TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ
Teravih namazı yatsı namazının ardından kılındığı için saat olarak da yatsı ezanı saatlerini dikkate almak gerekiyor. Teravih namazı saati Ankara , İstanbul , Kocaeli , İzmir , Edirne ve Diyarbakır illeri için şöyle.
Ankara teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:16
Adana teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.47
Antalya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati22.05
Balıkesir teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.33
Bartın teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.29
Bitlis teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.28
Bolu teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.26
Bursa teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.32
İstanbul teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:39
Çorum teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.11
İzmir teravih namazı saati (yatsı namazı) 22:28
Denizli teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.17
Diyarbakır teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.33
Düzce teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.29
Edirne teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:54
Elazığ teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.42
Erzurum teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.42
Eskişehir teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati  22.24
Gaziantep teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati  21.39
Giresun teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati  22.00
Hatay teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.40
Kayseri teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati  21.57
Kırıkkale teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati  22.12
Kırklareli teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.51
Kocaeli teravih namazı (yatsı namazı) saati 22:33
Konya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.04
Kütahya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.24
Malatya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.43
Manisa teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.29
Muğla teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.16
Ordu teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.03
Osmaniye teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.44
Rize teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.53
Sakarya teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.31
Samsun teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.11
Siirt teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.26
Sivas teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.58
Urfa teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.34
Tokat teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.03
Trabzon teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.56
Van teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 21.24
Yozgat teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.07
Zonguldak teravih namazı (yatsı namazı ezan) saati 22.31

Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihten sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeble teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına kazâ edilmez.

TERAVİH NAMAZINI PEYGAMBERİMİZ NASIL KILARDI?
teravih-namazi-kac¸-rekat-kilinis¸i.20150618122108.jpg
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

TERAVİH NAMAZI 20 REKAT KILINIŞIteravih-namazi-saatleri.20150618122122.jpg
* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.

* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.

* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ FARZ MI?
Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır.  Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;
-“Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.
Sabah olunca “Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı” diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

Sabah olunca Efendimiz (asm):

-‘Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır’ buyurdu.

TERAVİH NAMAZI NEDİR?
Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm'ın şeâirindendir.

Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?
Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak câiz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.

Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğu sanılmaması içindir.

Bu haber 3,978 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,766 µs