En Sıcak Konular

Pratik maske tarifleri

15 Haziran 2015 10:29 tsi
Pratik maske tarifleri Bütün yılın yorgunluğunu atmak için çıktığımız tatillerde, kendimizi yenilenmiş hissetsek de güneşin olumsuz etkilerini unutmamak gerekiyor. Prof. Erol bu olumsuzluğa karşı tatilde uygulanabilecek pratik maske tarifleri verdi.

Güneşin cildimize zarar vererek, canlılığını kaybetmesine yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Dilek Demir Erol, güneşin zararlı etkileri sonucu yıpranmış, kurumuş, parlaklığını kaybetmiş ciltlerin yeniden ışıl ışıl görünmesi için farklı cilt tiplerine uygun maske tarifleri verdi.

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ

Avokado

Tüm ciltler: Püre haline getirdiğiniz yarım avokadoya bir çay kaşığı bal ilave ederek ince bir tabaka halinde yüzünüze uygulayın. 15 dakika maskenizin kurumasını beklerken gözünüze iki adet salatalık dilimi yerleştirebilirsiniz. Önce ılık sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayınız.

Limon suyu

Tüm cilt­ler: Bu mas­ke yü­zü­nüz­de­ki si­yah nok­ta­la­rı azal­tır. Ya­rım li­mon su­yu­nu bir yu­mur­ta­ be­ya­zı ile ka­rış­tı­rın. Olu­şan emül­si­yo­nu in­ce  ta­ba­ka ha­lin­de yü­zü­nü­ze uy­gu­la­yın. Ku­ru­yun­ca sert­le­şir. Bir ge­ce yü­zü­nüz­de kalsın. Sa­bah ılık su ile yı­ka­yın. Cildiniz gergin ve pü­rüz­süz ol­acaktır.     

Bal

Tüm cilt­ler: Or­ga­nik ol­du­ğun­dan emin ol­du­ğu­nuz ba­lı in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de cil­di­ni­ze sü­rün ve 5 da­ki­ka bek­le­yin. Ön­ce ılık suy­la son­ra so­ğuk
suy­la yı­ka­yı­nız.

Salatalık

Ku­ru cilt­ler: Bir çor­ba ka­şı­ğı yo­ğurt, ay­nı mik­tar­da yu­laf unu, bir tat­lı ka­şı­ğı bal ve bir or­ta boy sa­la­ta­lık. Ka­rış­tı­rı­la­rak ka­lın bir ta­ba­ka ha­lin­de gü­neş­ten ha­sar gör­müş cilt üze­ri­ne sü­rü­lür ve 30 da­ki­ka bek­le­ti­lir. Sa­bun ve­ya te­miz­le­yi­ci jel kul­lan­ma­dan ılık suy­la yı­ka­ya­rak yüz te­miz­le­nir.

Yo­ğurt

Yağ­lı cilt­ler: Ma­ya ile ka­rış­tı­rıl­mış bir bar­dak yo­ğurt da­ire­sel ha­re­ket­ler­le yü­ze uy­gu­la­nır. 5 da­ki­ka bek­le­nir ve ılık su ile yı­ka­nır.

Muz

Genç­leş­ti­ri­ci: Bir adet muz pü­re ha­li­ne ge­lin­ce­ye ka­dar ezi­lir ve in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de yü­ze uy­gu­la­nır. 10 da­ki­ka bek­le­ti­lip, ılık su ile yı­ka­nır. Yü­zü­ yu­mu­şak ve pü­rüz­süz yapar.

Yu­laf unu

Yağ­lı cilt­ler: 2 çor­ba ka­şı­ğı yu­laf unu, bir çay ka­şı­ğı kar­bo­nat ve ha­mur kı­va­mı­na gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak ka­dar kay­na­tı­lıp so­ğu­tul­muş su ila­ve edi­lir. Yü­ze da­ire­sel ha­re­ket­ler­le sü­rü­lür ve 10 da­ki­ka son­ra ılık su ile yı­ka­nır.  Pü­rüz­süz bir cil­de sa­hip ol­du­ğu­nu­zu gö­re­cek­si­niz.

Bu haber 2,816 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,799 µs