En Sıcak Konular

Uzmanlardan soba zehirlenmelerine uyarı

26 Kasım 2014 10:40 tsi
Uzmanlardan soba zehirlenmelerine uyarı Soğuk hava dalgası, kar yağışları, gece ve gündüz sıcaklık farkları nedeniyle akşam daha çok soba yakılmaya başlandı. Uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Bir kar­bon ve bir ok­si­jen ato­mun­dan olu­şan, ze­hir­li gaz olan kar­bon­mo­nok­sit do­ğalgaz, tüp ga­zı, gaz ya­ğı, ben­zin, kö­mür ve odun gi­bi yakıtların yan­ma­sı ya da tam ola­rak yan­ma­ma­sı so­nu­cu olu­şu­yor.

Du­man için­de yo­ğun ola­rak bu­lun­mak­la bir­lik­te, ga­zın ken­di­si­nin, ha­va­dan ha­fif, ko­ku­suz, tat­sız, renk­siz ol­ma­sı ve tah­riş edi­ci ol­ma­ma­sı nedeniy­le fark edil­me­di­ğin­den “ses­siz ka­til ve­ya sin­si düş­ma­n” de­ni­li­yor. Prof. Dr. Be­kir Sa­mi Uya­nık ko­nuy­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di:

“Kar­bon­mo­nok­sit  ga­zı, so­lun­duk­tan son­ra ak­ci­ğer­ler­den ka­na ge­çe­r do­ku­la­ra ok­si­jen ta­şı­yan he­mog­lo­bi­ne ok­si­jen­den 200 kat hız­lı ve çok sı­kı bağ­la­na­rak kar­bok­si­he­mog­lo­bin oluş­tu­rur.

Kar­bonmo­nok­sit ga­zı­na ma­ruz kal­dı­ğı­mız sü­rece, ye­te­rin­ce ok­si­jen alınamadı­ğın­dan, hüc­re­ler öl­ür, özel­lik­le be­yin baş­ta ol­mak üze­re, kalp ve di­ğer or­gan­lar fonk­si­yon gö­re­mez hale ge­lir.

Hüc­re ölüm­le­ri­nin ilk et­ki­si be­yin­de gö­rül­dü­ğün­den, vü­cu­dun ilk tep­ki­si baş dön­me­si ile baş ağ­rı­sı­dır. Kar­bon­mo­nok­sit ga­zı­nın yo­ğun­lu­ğu ve süre­si ze­hir­len­me­de önem­li olup, be­lir­li bir se­vi­ye­den son­ra has­ta­ya, acil mü­da­ha­le edil­se bi­le, be­yin hüc­re­le­ri öle­ce­ğin­den ge­ri dö­nü­şü olmayan ha­sar­lar olu­şa­bi­lir.”

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,083 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,345 µs