En Sıcak Konular

Buzdolabından uzak tutulması gereken 3 besin

21 Temmuz 2014 10:05 tsi
Buzdolabından uzak tutulması gereken 3 besin Artan sıcaklarla birlikte yaşadığımız alanların ısısı da artıyor. Besinleri buzdolabında saklarken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Mesela patates, sarımsak ve soğanın buzdolabında saklanmaması gerekiyor.

Tüm sağlığımızı etkileyen beslenmede gıdaları saklarken uyulacak kurallar da önem ve özen gerektiriyor.  Yazın buzdolabının iç sıcaklığının sıfır derece ile eksi 4 derece arasında olması gerektiğini belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, "Derin dondurucunun ise -18 derece ile -23 derece arasında olmasında fayda var. Çünkü besinlerde bakterilerin üremesi 10 derecenin altında yavaşlıyor, 4 derecede ise duruyor. Patates, sarımsak ve soğanın buzdolabında saklanmaması gerekiyor. Kök sebzeler oda sıcaklığında 10 dereceden daha soğuk olmamak koşuluyla saklanmalıdır ve sadece kullanılacakları zaman yıkanmalıdır yoksa hızlı çürüyebilirler. Oda sıcaklığında saklarken de, hava geçiren delikli kaplarda, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutulmasında fayda var" diye konuştu. Barış besinlerin saklama ve hijyeni konusunda çarpıcı bilgiler paylaştı…

Sebzeyi de meyveyi de sirkeli suda bekletin

Meyve ve sebzelere yapışan parazitler yıkama ile temizlenemezler. Bir leğene meyve veya sebzeleri koyduktan sonra su doldurarak içerisine bir yemek kaşığı sirke veya limon suyu katılır. 5 dakika bekletilir. İyice yıkandıktan sonra meyve veya sebzelere yapışan parazitler kendini limonlu veya sirkeli su ile bırakır. Tekrar bol suyla yıkanan meyve veya sebzeler parazitlerden arınmış olur. Ispanak, marul gibi sebzeleri, köklerindeki çamur, toz ve toprakları gidecek şekilde temizlendikten sonra buzdolabında 2-4 gün saklanabilir. Diğer taze meyve ve sebzeler ise çamurluysa yıkadıktan sonra, çamurlu değilse yıkanmadan saklanmalıdır.

Dışarıda yiyecekseniz ızgara ve haşlama tercih edin

Soslu etler, besinin bayat olduğunu göstermez. Dışarıda bir öğün seçerken ızgara, haşlama veya fırında pişirilen her türlü et, tavuk, balığı tercih edebilirsiniz. Özellikle salata öğününü dışarıda tercih edilecekse daha önceden bilip, güvendiğimiz bir yerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.

Etlere ayrı bıçak, ayrı kesme tahtası lazım

Eğer et, tavuk, balık pişirecekseniz bu ürünlerin her biri için kullandığınız bıçak ve özellikle kesme tahtasının diğer gıda ürünleri için kullanılmaması gerekiyor. Çiğ ve pişmiş ürünler için kullanılan kapların da ayrı olmasında fayda var. Et, balık ve tavuk ürünleri için tahta malzeme yerine düz, plastik, porselen yüzeyli kesme materyalleri kullanılmasının, kullanıldıktan sonra da mutlaka sıcak suyla temizlenmesi önem taşıyor.

Et çözüldüyse pişirin bir daha dondurmayın

Çiğ et çözüldüğü zaman pişirilmeye kadar buzdolabında 3 veya 5 güne kadar daha saklanabilir. Mikrodalgada veya soğuk suda çözdürülmüş etler +4 derecenin üzerinde tutulduğu için tekrar dondurulmamalıdır. Dondurulmuş etleri çözdürmeden doğrudan fırında veya ızgarada pişirebilirsiniz.

Sebze ve meyve poşetine delikler açın

Seb­ze ve mey­ve­le­ri po­şet­le­rin için­de buz­do­la­bı­na ko­yar­ken bir­kaç de­lik açıl­ma­sı ve böy­le­ce nem­len­me­le­ri­nin en­gel­len­miş ol­ma­sı ge­re­kir­ken, buz­do­la­bın­da ba­zı mey­ve ve seb­ze­le­rin bir­bir­le­ri­ne de­ğeme­me­le­ri için raf­la­rı­nın ay­rı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çün­kü ba­zı mey­ve­ler ya­nın­da­ki seb­ze­le­rin da­ha ça­buk bo­zul­ma­sı­na ne­den olu­yor. Ça­buk bo­zul­ma­ya yat­kın olan mey­ve, seb­ze, yu­mur­ta, pey­nir, et gi­bi ürün­ler tü­ke­ti­le­ce­ği ka­dar alı­nıp hız­lı­ca tü­ke­til­me­li­dir. Ak­si tak­dir­de sak­la­ma ko­şul­la­rı ye­ter­li ol­ma­z.

Yumurtayı yıkamadan kartonunda tutun

Yu­mur­ta­yı yı­ka­ma­dan do­la­ba  ko­yun. Yu­mur­ta­nın dı­şın­da ko­ru­yu­cu bir ta­ba­ka var. Bu ta­ba­ka yı­kan­dı­ğın­da kay­bo­lu­yor, gö­ze­nek­ler da­ha da açık ha­le ge­li­yor ve bak­te­ri­ler o gö­ze­nek­ler­den yu­mur­ta­nın içi­ne gi­re­bi­li­yor. Yu­mur­ta, ken­di kar­to­nu için­de buz­do­la­bın­da 5 haf­ta­ sak­la­na­bi­lir.

Peyniri nemlenince silin  

Peyniri buz­do­la­bı­nın ne­fes alan bir ye­rin­de bir ya da iki te­miz, ku­ru, ha­fif ka­ğıt hav­lu üze­rin­de ya da ağ­zı ka­pa­lı kap­ta sak­la­yın. Pey­nir küf­le­ri ye­ni şe­kil­len­di­ğin­de ya­ğı de­ğil pey­ni­ri tü­ket­ti­ği için pey­nir fi­re­si şe­kil­le­nir. Bu du­rum­da pey­ni­rin yü­ze­yi­ni te­miz bir bez ve ka­ğıt hav­lu ile ha­fif­çe si­lin. Ilık su­da du­ru­la­dık­tan son­ra ta­ze zey­tin­ya­ğıyla ova­rak bir ya da iki kat ka­ğıt hav­lu üze­ri­ne ko­yun onu da cam ka­bın içe­ri­si­ne yer­leş­ti­rin. Ta­ze pey­nir­le­ri ken­di ori­ji­nal kap­la­rın­da, so­ğuk­ta mu­ha­fa­za edin ve hız­lı  tü­ke­tin. Di­ğer pey­nir­le­rin pa­ket­le­ri­ni açın çün­kü plas­tik am­ba­laj­lar pey­ni­ri bozuyor.

Hazır mayonez bir yıl, evde yapılan 1-2 gün dayanır

Mayonez, yumurta, limon, tuz, ayçiçek yağı içeren soğuk bir sostur. Evde yapılan mayonezin 1-2 gün içerisinde tüketilmesi gerekir, buzdolabında saklanmalıdır. Hazır mayonezlerin raf ömrü daha uzun olduğundan buzdolabında bir seneye kadar dayanabiliyor.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİBu haber 1,185 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,999 µs