En Sıcak Konular

Kabuklu yemiş alerji riskini azaltıyor

25 Aralık 2013 10:12 tsi
Kabuklu yemiş alerji riskini azaltıyor Gebeyken kabuklu yemiş yiyenlerin bebeklerinde bu besinlere karşı alerji riski azalabiliyor.AB­D’­de­ki Da­na-Fa­ber Ço­cuk Kan­ser­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­’n­den bi­lim in­san­la­rı, 8000’den faz­la ço­cu­ğun ve an­ne­nin sağ­lık du­ru­mu ile bes­len­me bi­çi­mi­ni in­ce­le­di. Ge­bey­ken ce­viz, ba­dem, An­tep fıs­tı­ğı, yer fıs­tı­ğı, fın­dık gi­bi be­sin­le­ri yi­yen ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rın­da bu be­sin­le­re aler­ji ris­ki­nin üç­te bir ora­nın­da az ol­du­ğu gö­rül­dü.

Bi­lim in­san­la­rı, an­ne kar­nın­day­ken ya da er­ken dö­nem­de ba­zı yi­ye­cek­le­re “ma­ruz kal­ma­nı­n” be­bek­te do­ğal to­le­rans sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.  Da­ha ön­ce ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rın, ge­be­lik­te ka­buk­lu ye­miş ye­me­nin ço­cuk­la­ra her­han­gi bir fay­da ya da za­rar sağ­la­ma­dı­ğı­nı sap­ta­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan bi­lim in­san­la­rı, araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nın ge­nel ka­nı­ya uy­gun ola­rak ka­dın­la­rın ge­be­lik­te aşı­rı­ya kaç­ma­dan ka­buk­lu ye­miş tü­ke­te­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di­ği­ne dik­ka­ti çek­ti. Bi­lim in­san­la­rı ay­rı­ca, ka­buk­lu ye­miş­le­re aler­ji­si bu­lu­nan ka­dın­la­rın bu be­sin­ler­den ka­çın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­dı.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,153 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,595 µs