En Sıcak Konular

Düzenli spor yorgunluğa direnç sağlıyor

24 Aralık 2013 09:59 tsi
Düzenli spor yorgunluğa direnç sağlıyor Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Biyofiziği Ana Bilim Dalı laboratuvarında yürütülen deneyler, sporcuların zihinsel yorgunluğa karşı daha dirençli olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu

Üniversite bünyesinde son teknoloji cihazlarla donatılan beyin ve egzersiz laboratuvarında bu alanda çalışmaların başladığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Biyofiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Şeref Bediz, “Dünyada bu donanımda başka bir laboratuvar yok. Laboratuvarda koşu bandı ve bisiklet üzerindeyken deneklerin kafalarına beynin ön bölümündeki oksijen hareketliliğini bilgisayara ileten elektrotların bulunduğu bir bone takıyoruz. Deneklerden egzersiz sırasında önlerindeki bilgisayarda verilen soruları çözmelerini istiyoruz. Yaptığımız deneylerde yorgunluk arttıkça, beynin ön bölümündeki dokuların içindeki oksijen akışının azaldığını, bunun sorulara verilen doğru yanıt sayısını azalttığını saptadık. Beynin yorgunluğa verdiği tepkileri bilimsel olarak ortaya koymayı başardık” dedi.

İlk kez ölçüldü

İn­san yo­rul­du­ğu za­man zih­ni­nin de yo­rul­du­ğu­nu his­se­de­bil­di­ği­ni an­cak bu­nun bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce his dü­ze­yin­de an­la­şı­la­bil­di­ği­ni, yor­gun­lu­ğun öl­çül­me­si im­ka­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­diz, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Yap­tı­ğı­mız de­ney­le­rin ilk so­nuç­la­rın­da bu­nun işa­re­ti ola­bi­le­cek ve­ri­le­ri el­de et­tik. ‘Sağ­lam ka­fa sağ­lam vü­cut­ta bu­lu­nu­r’ sö­zü­nü doğ­ru­la­yan şe­kil­de eg­zer­siz ya­pan vü­cut­la yap­ma­yan vü­cut ara­sın­da be­lir­gin fark­lar ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­duk. Spor­cu­la­rın eg­zer­siz son­ra­sın­da ken­di­si­ne ve­ri­len so­ru­la­rı spor­cu ol­ma­yan­la­ra gö­re çok da­ha doğ­ru ve hız­lı ya­nıt­la­ya­bil­di­ği­ni gör­dük. Spor ya­pa­rak sa­de­ce vü­cut de­ğil zih­nin de da­ya­nık­lı ol­ma­sı sağ­la­na­bi­li­yor.”

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,089 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,257 µs