En Sıcak Konular

Sağlıklı bitkisel yağlar!

27 Kasım 2013 14:57 tsi
Sağlıklı bitkisel yağlar! Sağlıklı yaşamın bitkisel sırları

As­pir ya­ğı: As­pir ya­ğı ki­lo kon­tro­lün­de di­ye­tis­yen­le­rin re­çe­te et­ti­ği en önem­li ürün­ler­den. Vü­cut­ta­ki yağ mo­le­kül­le­ri­ni par­ça­la­ya­rak za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Se­lü­lit te­da­vi­si­ne de des­tek amaç­lı kul­la­nı­lı­yor.


Ceviz yağı:
Omega 3 esansiyel yağ asidi içerdiğinden kötü kolesterolün kandaki seviyesini düşürüyor. Ayrıca zihin sağlığını destekliyor. Cilt ve saç sağlığına destek oluyor.


Çö­re­ko­tu ya­ğı:
Çö­re­ko­tu to­hum­la­rı ta­rih­te en çok kul­la­nı­lan ve de­ğer ve­ri­len to­hum­lar­dan bi­ri. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yi­ci et­ki­si ne­de­niy­le vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­rı­yor. Sin­di­ri­mi ra­hat­la­tı­yor ve en önem­li­si em­zi­ren an­ne­ler­de sü­tü ar­tır­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Eg­ze­ma ve se­def has­ta­lı­ğı­na kar­şı des­tek amaç­lı kul­la­nı­lı­yor.


Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı:
Ro­ma­tiz­mal ağ­rı­lar­da, kas ve ek­lem so­run­la­rın­da kul­la­nıl­dı­ğı gi­bi, ge­be ka­dın­lar­da gö­bek çat­lak­la­rı­nın oluş­ma­ma­sın­da et­ki­li. Ay­rı­ca em­zi­ren an­ne­ler, me­me ba­şı çat­la­ğı­nı ön­le­mek için de ha­ri­cen kul­la­na­bi­li­yor. Do­ğal bir koz­me­tik olan ya­ğın; saç dip­le­ri­ni güç­len­di­ri­ci, can­lı, par­lak­lık sağ­la­yı­cı, dol­gun­luk ar­tı­rı­cı özel­lik­le­ri de var.


Balık yağı: Omega 3 balık yağı hem çocukluk yaşlarından itibaren çok sayıda metabolik faaliyetin sağlıklı devam etmesi için gerekli görülüyor hem de sağlıklı yetişkinlerde korunma amaçlı kullanılabiliyor. Deniz kaynaklı Omega 3 yağ asitleri olan EPA ve DHA'yı içeren balık yağı; beyin, sinir ve göz gelişimini desteklerken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.


Ke­ten to­hu­mu ya­ğı:
Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma ve do­la­şı­mı des­tek­le­me özel­lik­le­ri var. Ay­rı­ca kal­si­yum emi­li­mi­ni ar­tı­ra­rak ke­mik sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yor. Ome­ga 3 des­te­ği olan yağ, sin­di­rim sis­te­mi­ni de des­tek­li­yor.


SUSAM YAĞI:Gü­ne­şim za­rar­lı ışın­la­rı­na kar­şı ko­run­ma­ya yar­dım­cı. Sağ­lık­lı bronz­laş­mak için de ha­ri­cen kul­la­nı­la­bi­lir. Su­sam ve ce­viz ya­ğı ka­rı­şı­mı ise gü­neş le­ke­le­ri­ne kar­şı et­ki­li­dir. (3 bi­rim su­sam ya­ğı ve 1 bi­rim ce­viz ya­ğı ka­rış­tı­rı­la­rak ha­ri­cen cil­de uy­gu­la­nır.)


Üzüm çe­kir­de­ği ya­ğı:
Kalp ve da­mar sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı­na, do­la­şım sis­te­mi­nin sağ­lık­lı ça­lış­ma­sı­na ve kö­tü ko­les­te­ro­lün azal­tıl­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Göz al­tı mor­luk­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de et­ki­li. Cilt nem­len­di­ri­ci­si.


Nar çekirdeği yağı: Cildi yenileme ve canlandırma amacıyla tercih ediliyor. Yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Antiaging özelliğiyle kırışıklıkların giderilmesinde kullanılabiliyor.


Ka­bak çe­kir­de­ği ya­ğı: Bir haf­ta kul­la­nıl­dı­ğın­da bi­le pros­tat so­run­la­rı­nı azal­tı­yor. Ka­dın­lar­da da 45 ya­şın­dan son­ra id­rar tu­ta­ma­ma gi­bi sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­sin­de et­ki­li. Kel­lik te­da­vi­si­ne des­tek amaç­lı da kul­la­nı­lı­yor.


Isır­gan to­hu­mu ya­ğı: Özel­lik­le saç, cilt ve ke­pek prob­lem­le­rin­de çok et­ki­li. Cil­di ye­ni­le­yi­ci özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra ba­ğı­şık sis­te­mi­ni des­tek­li­yor.Bu haber 1,754 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,501 µs