En Sıcak Konular

Kilo almamak için pipetle soğuk su için

11 Ağustos 2014 12:00 tsi
Kilo almamak için pipetle soğuk su için Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Uysal, sigarayı bırakan kişilerin hızla kilo almaktan yakındığını belirtip, buna karşı pipetle soğuk su içmelerini önerdi.

Ni­ko­ti­nin in­san vü­cu­dun­da do­ğal ola­rak üre­ti­len do­pa­min, no­re­pi­nef­rin ve se­ro­to­nin se­vi­ye­le­ri­ni yük­sel­tip, iş­ta­hı bas­kı­la­dı­ğı­nı kay­de­den Dr. Pe­lin Uy­sal şöy­le de­di: "Ki­şi si­ga­ra­yı bı­rak­tık­tan 48 sa­at son­ra tat al­ma du­yu­su ak­tif­le­şi­yor. Tat ve ko­ku his­le­ri­nin nor­mal­leş­me­siy­le iş­ta­hı açı­lı­yor. Bu da be­sin tü­ke­ti­min­de ar­tı­şa ve ki­lo al­ma­ya ne­den olu­yor. Özel­lik­le yük­sek ka­lo­ri­li tat­lı­lar ve yağ­lı be­sin­le­re eği­lim güç­le­ni­yor. Ara ara pi­pet­le so­ğuk su iç­mek, do­pa­min sal­gı­la­ma­sı­nı ar­tır­dı­ğı için si­ga­ra bı­rak­ma sü­re­ci­ne olum­lu kat­kı sağ­la­ya­bi­li­yor."

Etiket okuyun

Dr. Pe­lin Uy­sal, si­ga­ra­yı bı­rak­tık­tan son­ra ki­lo al­ma­yı ön­le­ye­cek  öne­ri­le­ri­ni şöy­le sı­ra­la­dı: "Özel­lik­le yağ­lı be­sin­le­ri kon­trol­lü tü­ket­me­niz ol­duk­ça önem­li. Çün­kü yağ­lar en faz­la ener­ji ve­ren be­sin gru­bu­dur. Eti­ket oku­ma alış­kan­lı­ğı ka­za­nıp, yi­ye­cek­ler­de bu­la­nan ve far­kı­na var­ma­dan tü­ket­ti­ği­niz yük­sek ka­lo­ri­li ek mad­de­le­re dik­kat edin. Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pa­rak ka­lo­ri har­ca­ma­nı­zı ar­tı­rın. İl­ginç bir bi­lim­sel araş­tır­ma­ya gö­re de ara ara pi­pet­le so­ğuk su iç­mek, do­pa­min sal­gı­la­ma­sı­nı ar­tır­dı­ğı için si­ga­ra bı­rak­ma sü­re­ci­ne de olum­lu kat­kı sağ­la­ya­bi­li­yor."Bu haber 1,047 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,924 µs